WELKOM BIJ
FIT HAPPENS
WEERT

PRIVACY BELEID

lijnmiddel.png
lijnkort.png

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandeld masseur een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat naast uw naam, adres en woonplaatsgegevens ook uw geboortedatum. In het dossier staan aantekeningen over de gezondheidstoestand, medicijnen en toegepaste behandelmethoden. In sommige gevallen is het nuttig om informatie over uw gezondheid door te spelen of op te vragen bij uw huisarts of andere behandelende zorgverleners. 
Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. 
Wij doen ons best uw privacy te waarborgen. 
Dit betekend o.a. dat wij:   • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. 
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Altijd eerst met u overleggen indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld. 
  • Als uw behandelend therapeut heb ik alleen inzage en toegang tot de gegevens van uw dossier. 
  • De dossiers van de massage zijn ook toegankelijk voor medewerkers van de praktijk. 
  • Uw cliëntendossier wordt zolang bewaard als de wettelijke bewaartermijn voorschrijft. Daarna wordt het vernietigd.
  • Voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid worden clëntgegevens alleen verstrekt in overleg met de cliënt aan een ander behandeld therapeut.
  • Een klein deel van de cliëntgegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld en verwerkt kan worden, zo ook voor uw zorgnota. 
  • Er worden alleen facturen per mail verzonden met uw toestemming.
  • Voor alle andere redenen om gebruik te maken van uw gegevens zullen wij eerst vooraf toestemming vragen. 

  F IT HAPPENS